Eduardo Prato
Eduardo Prato
Martin & Co Aberdeen
Activity
Eduardo Prato commented on the e‑learning example Storyline: Tea Around the World
"Nice job. Thanks for sharing"
  • 10 months ago08/04/20 at 12:34 pm (UTC)