Elena Strain
Elena Strain
Program Manager at CoreLogic