Xacobo de Toro Cacharrón
Xacobo de Toro Cacharrón
profesor at Consellería de Educación, Xunta de Galicia