Xiao (Sandy) Lu
Xiao (Sandy) Lu
Horizon Risk Consultancy Ltd