josh fernandez
josh fernandez
President at Fresh Communications