Veronica Czernik
Veronica Czernik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie