4 Replies
Sarah Hodge

Hello BURCU ÇEVİKEL SARPKAYA and welcome to the community! 🎉 You definitely have options to prevent skipping content in both Rise 360 and Storyline 360. Here's how to do that with each app:

  • In Rise 360, you can use the continue block and restricting navigation. Here's an article with more info on how to set that up. 
  •  In Storyline 360, you can use the conditional trigger. Be sure to download the example in this article to check out that trigger on how to set it up.  

Let us know if you have any other questions!

BURCU ÇEVİKEL SARPKAYA
Destek için teşekkürler. Ama bu benim sorunumu çözmedi. Ekte de görebileceğiniz gibi alt katmanı besleyen 3 katman daha var. ve dikdörtgene her basıldığında ses çıkar. Basıldığında her dikdörtgenin kendi sesini çalmasını istiyorum. Şu anda 3 dikdörtgene de bastığımda hepsi oynamaya başlıyor. İstediğim, biri başladığında diğerlerinin devre dışı kalması. Umarım anlatabilmişimdir.
Sarah Hodge

Hi BURCU ÇEVİKEL SARPKAYAIt. It sounds like you want to make the audio stop when the user clicks a different layer and also ensure the learner listens to all the audio. Is that correct? If so, a similar question was asked in this thread. Be sure to read Phil's suggestion in the comments section. Does that fix it? 

Beth Barber

Ses ve düğmeler için tetikleyici kullanmadan geçici bir çözüm. Biri tıklanamayan iki öğe ayarladım ve sesin en sonunda, onu kısalttım ve sesin bir sonraki katmana/slayda devam etmemesi için arkasındaki tıklanabilir öğeye tıklanmasını sağladım.

A workaround without using triggers for the audio and buttons. I have set up two items one that is non-clickable and at the very end of the audio, I shortened it and have the clickable item behind it to be clicked so the audio doesn't continue to the next layer/slide.